Tuotekehityksen tarkastuslista

Myyjät eivät osaa kertoa tuotekehitykselle, mitä asiakkaat haluavat eikä ylimmällä johdolta tule kuin numeerisia tavoitteita.

Yllä oleva on aito kommentti, jonka olen muutaman kerran kuullut tuotekehittäjiltä. Olen myös kuullut tuotekehittäjien kysyvän: Millaisia tuotteita tai palveluita minun pitäisi kehittää? Tai pahempi, en tiedä mistä syystä tätä tuotetta tai palvelua kehitetään.

Miten välttää tällainen tuotekehityksen kuolemanlaakso? Tässä lyhyt tarkistuslista:

1) SIILOUTUMINEN

Onko organisaatiorakenne siiloutunut? Jos myynti ja tuotekehitys on eriytetty, tutki miten yhteistyötä tehdään ja miten sitä voidaan tiivistää

2) TIEDONKULKU

Syvenny ensin tiedonkulkuun ihmisten ja järjestelmien välillä, miten tieto liikkuu, miten usein, milloin tiedon perusteella tapahtuu toimintaa? Syvenny tämän jälkeen tiedon laatuun. Ohjaako tuotekehitystä faktat vai arvaukset, kenen kertoma tieto tuotekehitystä ohjaa, mistä tieto on peräisin ja mistä sen tiedetään olevan oikeaa tietoa?

3) TUOTEKEHITYKSEN ELINKAARI

Onko tuoteportfolion elinkaari kaikkien tuotteiden osalta koko ajan kaikkien saatavilla tuotekehityksessä ja myynnissä? Jos tieto on lokeroitua esim. tuoteperheittäin, onko elinkaaret vain tuotekehittäjien ja tuotepäälliköiden vai myös myyjien tiedossa? Jos myyjät myyvät poistuvia tuotteita ilman riittävää valmistautumista uusien tuotteiden jalkauttamiseen, tuotekehityksen ja myynnin päälekkäisyydet syövät tehoa myynnistä

4) VASTUUTUS

Kenen vastuullla on tuottaa tuotekehityssignaaleja? Tuottaako tuotekehitysyksikkö itse ideat tuotekehitysputkeen vai onko se myyjien vastuulla? Myyjät ovat kyllä eniten asiakasrajapinnassa, mutta tuotekehityksen tukemiseen tarvittava tiedonhankinta on hyvin erilaista kuin myyntiargumentointi ja tiedon jalostaminen ja kommunikointi tuotekehitykselle vie aikaa siitä, mistä myyjälle maksetaan. Myyjän näkökulmasta tämä on ajankäyttöä, joka voi vaarantaa hänen työpaikan.

5) VALINTAPERUSTEET

Millä perusteella valitaan, mitkä ideat hylätään ja mitkä laitetaan tuotekehitysputkeen? Ohjaako valintaa asiakasrajapinnassa testatut konseptit ja asiakkailta saatu sitoutuminen uusien tuotteiden hankintaan ennen tuotekehityksen aloitusta vai tuleeko tuotekehityksestä ulos tuotteita, jotka on valittu muilla perusteilla?

Aktive toimii integraattorina, joka yhdistää asiakkaan + tuotekehityksen + myynnin olennaisten asioiden äärelle. Olemme ammattilaisia tuotekehityksen tarvitseman tiedon hankkimisessa ja sen kommunikoinnissa niin, että jokainen osapuoli ymmärtää samalla tavalla, mitä tuotekehityksen pitäisi tehdä ja miten myyjien pitäisi myydä uutta tuotetta tai palvelua.  Kysy minulta lisää miten.

Samu Tolvanen
Toimitusjohtaja
Aktive International
Puh. +358 45 111 8242
samu.tolvanen(a)aktive.fi

Avainsanat: , , , , ,

Seuraa meitä: facebook youtube linkedin