Historia

Aktive Internationalin toiminta käynnistettiin 2010 alusta perustajiensa tahdosta luoda myynnin tukipalveluiden toimialalle vahvasti laatuohjattuja palveluja perinteisten määräpohjaisten mallien tilalle.

Vuodet 2010 ja 2011 menivät yhtiöiden perustojen rakentamisessa sekä palveluprosessien best practices -toimintamallien löytämisessä. Näinä vuosina rakennettiin Aktiven palvelumallin perusta, jota on kehitetty siitä asti eteenpäin. Asiakassegmentti keskittyi alkuvuosina pk-yritysten toimintaympäristöön.

Vuoden 2012 aikana toimintaa alettiin kasvattamaan maltillisesti ja tällöin hankittiin ensimmäiset merkittävät asiakkuudet, joiden kanssa yhteistyötä syvennettiin. Palvelumallin kehittyessä pystyimme lunastamaan vaativatkin asiakaslupaukset, joka mahdollisti uusien asiakkuuksien hankkimisen.

Vuoden 2013 alusta aloitettiin ensimmäiset kansainväliset Pre-Sales toimeksiannot. Aktiven prosesseilla on pystytty lyhyessä ajassa tuottamaan huippuluokan palvelua myös erittäin vaativilla markkinoilla kuten Venäjällä.

Vuoden 2014 alussa Aktiven toimitilat muuttivat Heikkiläntie 7:ään vanhojen tilojen käydessä liian pieneksi.

Syksyllä 2014 Aktiven perustajat myivät liiketoiminnan Healthia Oy Ab:lle. Liiketoiminnan siirtymisen myötä toimitilat muuttivat Helsingin ydinkeskustaan Iso-Roobertinkatu 3-5:een.

Vuoden 2015 teema oli kehitys. Teimme hartiavoimin töitä jatkuvan osaamisen kehittymisen varmistamiseksi ja tämä valinta osoittautui oikeaksi. Joulukuussa 2015 tehdyssä asiakastyytyväisyysmittauksessa saimme siihen asti parhaat tulokset ja henkilöstön  osalta teimme samassa kuussa uuden keskipalkkaennätyksen, kasvun ollessa yli 30% vuotta aikaisempaan ajankohtaan verraten.

Vuosi 2016 keskittyi palvelumallimme kehittämiseen ja erityisesti myynnin tukitoiminnan rakentamiseen suurasiakasmyynnin prosessien ympärille. Mallinsimme menestyksekkäästi toimintatapoja, joilla avata suurasiakkuuksia Suomen lisäksi erityisesti Euroopan markkinoilla.

Vuosi 2017 meni päivitetyn palvelumallimme jalkauttamiseen Euroopan eri markkina-alueille, erityisesti Pohjoismaihin sekä Länsi- ja Keski-Eurooppaan. Syksyllä muutimme uusiin isompiin toimitiloihin Ilmalaan, MTV3:n päärakennukseen osoitteessa Ilmalankatu 2. Muuton syynä oli mahdollistaa toimintamme laajentamista uusien rekrytointien avulla ja nykyisissä tiloissamme meillä on riittävästi laajennusvaraa toimintamme kannattavalle kasvattamiselle.

Vuoden 2018 aikana toimintamme laajenee palveluliiketoiminnan lisäksi uusasiakashankinnan konsultointipalveluihin. Laajennuksen taustalla on varmistaa asiakkaidemme toimivan kilpailukykyisillä liiketoimintamalleilla, joiden avulla suurasiakasmyynnissä voidaan onnistua. Konsultointihankkeista vastaavat kokeneet Senior -konsultit, joilla on kokemusta kasvuliiketoiminnan rakentamisesta ja kansainvälistymisestä.

Seuraa meitä: facebook youtube linkedin